Kết quả và quá trình

12 LUẬT NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI…
November 6, 2014
Tăng doanh thu mùa cuối năm
November 28, 2017

Kết quả và quá trình

Không quan tâm nhân sự có tài giỏi đến mấy, cật lực và cần cù thế nào? Kết quả lao động chính là sự đánh giá năng lực thật sự của một con người.

Dù có khua môi múa mép, chén chú chén anh nhưng ra trận. Thua trận vẫn là thua. Không ngụy biện dưới mọi hình thức.

Muốn làm quản lý giỏi phải biết tự chịu trách nhiệm trước năng lực của người dưới trướng.